Kiddy Goodpills opent subsidieronde 2023

Kiddy Goodpills vraagt alle 1.400 kinderartsen in Nederland mee te denken over nieuwe onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan verbetering van kindermedicatie

Vanaf heden is het weer mogelijk voor kinderartsen, onderzoekers en aanpalende specialismen om nieuwe onderzoeksvoorstellen voor verbetering van kindermedicatie in te dienen. De subsidieronde 2023 van Kiddy Goodpills is van start. 

Met onderzoek bijdragen aan een urgent probleem binnen de kindergeneeskunde

Een groot deel van geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven zijn nog niet of onvoldoende bij kinderen onderzocht. Gevolg hiervan is onvoldoende zekerheid over de werkzaamheid en risico’s van het gebruik bij kinderen en het ontbreken van geschikte toedieningsvormen. Vele stakeholders hechten groot belang aan het verkrijgen van juiste gegevens over geneesmiddelen voor kinderen. Ontwikkeling van nieuwe kennis en meer informatie over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen, bv met behulp van real world data, kan bijdragen aan een betere behandeling.

Wetenschappelijk inzicht is het product van velen. Alleen door het samenbrengen van diverse, multidisciplinaire groepen met complementaire kennis en ervaring kunnen we hopen de brede problematiek rondom kindermedicatie op te lossen. In die visie investeert stichting Kiddy Goodpills door zorg te dragen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van kindermedicatie.

Meer informatie over de soorten onderzoek die wij financieel steunen?

De volledige procedure kun je lezen op onze website. Het aanvraagformulier vind je ook op deze pagina. 

Alle onderzoeken dienen vóór 10 maart 2023 gemaild te worden naar aanvragen@kiddygoodpills.nl