Onderzoeksaanvraag

Onderzoeksaanvraag

Wij hebben twee lopende onderzoeken die we financieren. Meer informatie over deze onderzoeken vind je hier.

Nieuwe selectieronde

Ben je geïnteresseerd in het aanvragen van een subsidie? Momenteel is het mogelijk om een onderzoek in te dienen.  Alle onderzoeken dienen uiterlijk 29 april 2022 ingestuurd te worden. Dit kan naar: aanvragen@kiddygoodpills.nl (graag gebruik maken van het aanvraagformulier dat op deze pagina gedownload kan worden).

Uitgangspunten tijdens selectierondes

De subsidieaanvraag mag niet boven de € 150.000 uitkomen en het onderzoek dient binnen twee jaar (aantoonbaar) resultaat op te leveren. Pilot-, proof of concept- en/of implementatie studies zijn daarvoor het meest geschikt. Naast een solide onderzoeksopzet voor een relevant onderwerp, zijn de belangrijkste factoren in de weging van de aanvraag: multicenter, hoge maatschappelijke relevantie en de omvang (zo groot mogelijk) van de populatie. Onze Medische en Wetenschappelijke adviesraad ondersteunt ons in het selectie proces. 

Werkwijze selectie

Wij onderscheiden drie stappen:

De selectieprocedure kent drie stappen:

A. Het bestuur van Kiddy Goodpills toetst het onderzoekvoorstel aan:

 • De statutaire doelen
 • De projectduur (gestreefd wordt naar een eind- of tussenresultaat van om en nabij twee jaar)
 • De financiële haalbaarheid; is het voor de stichting betaalbaar?
 • De maatschappelijke relevantie en aaibaarheid; oftewel de mate waarin ‘het grotere publiek’ het nut en de noodzaak van het onderzoek zal inzien
 • De mate van concrete toepasbaarheid

B. Nadat de stichting een aanvraag positief heeft beoordeeld, wordt de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad* (MWAR) gevraagd deze, samen met de andere positief beoordeelde onderzoeken, te beoordelen op:

 • Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
 • Kwaliteit; is het wetenschappelijk solide? Is de onderzoeksopzet realistisch?
 • Relevantie van de doelgroep
 • Resultaat; levert het onderzoek, binnen de gestelde termijn, een relevant resultaat op?
 • Financiën; gaat het onderzoek gepaard met een realistische financiële onderbouwing, zijn er eventuele co-financiers en zijn zij betrouwbaar?
 • Moet een medisch-ethische commissie zich over het onderzoek uitspreken?
 • Moet een patiëntenvereniging zich over het onderzoek uitspreken? Zo ja, welke vereniging?
 • Indien meerdere voorstellen zijn ingebracht, wordt aan de leden van de MWAR gevraagd enkele criteria met behulp van een scoringsmethodiek te beoordelen (incl. een korte argumentatie).

Note: De stichting behoudt zicht het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen en alleen in het geval van verklaarbare beweegredenen, van het advies van de MWAR af te wijken.

C. De stichting neemt op basis van het advies van de MWAR een definitieve beslissing

 • Binnen 12 weken na de sluitingsdatum ontvangt de indiener per email bericht of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd 
 • Een korte onderbouwing van de beslissing zal worden teruggekoppeld aan de indieners;
 • Als de aanvraag wordt gehonoreerd, volgt een onderhandeling over de uiteindelijke bijdrage en voorwaarden van subsidieverstrekking door Stichting Kiddy Goodpills.

* Indien leden van de MWAR-indieners zijn van een voorstel, stemmen zij niet mee.

Aanvragen financiering

Vragen?

Mocht je vragen over het proces hebben, kun je contact met ons opnemen via aanvragen@kiddygoodpills.nl