Verantwoording

Keurmerken

ANBI

Stichting Kiddy Goodpills heeft een ANBI-status, waardoor giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting mogen worden afgetrokken. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Wilt u een dergelijke overeenkomst? Neem dan contact met ons op via info@kiddygoodpills.nl

CBF Keurmerk

Stichting Kiddy Goodpills heeft een CBF-keurmerk, een erkenning voor goede doelen dat door het CBF als toezichthouder op goede doelen wordt uitgegeven. Deze erkenning laat zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie, en door het CBF gevalideerde financiële kengetallen.

Steun Kiddy Goodpills

Help ons met onderzoek naar medicijnen voor kinderen.