Skip to content

WIE ZIJN WIJ?

Het bestuur van Kiddy Goodpills zet zich in om fondsen te werven waarmee het noodzakelijke geneesmiddelen onderzoek bij kinderen mogelijk gemaakt kan worden.

Valerie-Barth-1

Valerie Kranenburg – Barth

Oprichter & voorzitter

Ik vind het onbegrijpelijk dat vandaag de dag kinderen medicijnen krijgen waarvan we eigenlijk niet precies weten of deze veilig zijn of überhaupt werken. En de gedachte dat ik deze medicijnen op een dag misschien aan mijn kinderen moet geven, daar krijg ik pijn van in mijn buik. Dit zet mij dan namelijk voor een onmogelijke keuze: laat ik ze pijn lijden of geef ik ze een middel wat helpt, maar waarvan ik niet precies weet wat het doet? Of, in het allerergste geval, als het gaat om overleven, dan is er geen keus: dan is het letterlijk slikken of….

Het liefste steek ik mijn kop in het zand, leef vrolijk verder en hoop dat mijn kinderen nooit ernstig ziek zullen worden. Maar stel dat dit wel zo is? Hoe vergeef ik het mezelf dan dat ik het wist, maar er niks aan heb gedaan?

Nevenfuncties: 

Head of Marketing & Communications - Aedes Real Estate
Moeder van twee dochters: Maelique (2012) en Séraphine (2014)

Emeliet-van-Gool

Emeliet van Gool - van Putten

Oprichter & algemeen bestuurslid

Na jaren me ingezet te hebben voor de stichting Go4Children ben ik er achter gekomen dat het probleem kindermedicijnen niet alleen om kinderen met kanker gaat, maar om alle kinderen die medicijnen nodig hebben. Als (groot)moeder ben ik intens geschrokken toen ik me realiseerde wat er allemaal in het verleden bij mijn kinderen aan medicijnen naar binnen zijn gegaan en maak ik me nóg meer zorgen over mijn kleinkinderen. Het kan toch niet zo zijn dat, in deze tijden waar iedereen alles via internet van ons weet en er geen geheimen meer zijn, kinderen nog steeds medicijnen voor volwassenen krijgen toegediend. Het is al erg genoeg dat ze medicijnen moeten gebruiken. Kinderen zijn geen kleine volwassenen!

Ik hoop dat veel ouders zich gaan realiseren dat veel van de medicijnen die hun kind krijgt niet getest zijn op veiligheid en werkzaamheid. En zij zich samen met Stichting Kiddy Goodpills gaan inzetten om dit zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Help ons, kinderen hebben recht op juiste medicijnen.

Nevenfuncties: 

Voormalig bestuurslid Stichting Go4Children
Voormalig bestuurslid Stichting oude landbouwgewassen Laren
Moeder van 3 kinderen en grootmoeder van 6 kleinkinderen

Penningmeester Kiddy Goodpills

Caroline Ammerlaan

Penningmeester

Slechts de helft van alle medicijnen is goed getest bij kinderen. Daardoor lopen kinderen een hoger risico op bijwerkingen; ze ondervinden juist de nadelige effecten van de medicijnen, zonder dat ze vol profijt hebben van de goede effecten. Voordat ik Kiddy Goodpills leerde kennen, had ik hier echt geen idee van. 

Het doel van de stichting is om de bekendheid van dit probleem te vergroten en om onderzoek te financieren. Er is nog genoeg werk te doen op dit gebied. Daar wil ik met mijn financiële achtergrond heel graag een bijdrage aan leveren. Als penningmeester zal onder andere ik zorgdragen voor het beheer van de financiën van de organisatie, het opstellen van een jaarbegroting, het verstrekken van periodieke financiële informatie aan het bestuur en de financiële verantwoording.

Nevenfuncties:

CFO bij Talpa eCommerce/Emesa
Moeder van Noor (2020) en bonusmoeder van Maya (2008) en Rijk (2010)

Secretaris Kiddy Goodpills

Leila Haqi

Secretaris

Kinderen zijn de toekomst, maar ze zijn ook kwetsbaar. Wij volwassenen doen hard ons best ze zo goed mogelijk te beschermen. Dat zijn we zelfs verplicht. Als een kind ziek is en medicijnen krijgt, gaan we er vanzelfsprekend vanuit dat bij de behandelaar bekend is welk medicijn het best werkt en in welke dosis het gegeven moet worden. Maar tot mijn grote verbazing is dat heel vaak niet het geval. Medicijnen die aan volwassenen worden verstrekt moeten aan wettelijke eisen voldoen en zijn daarom onderzocht. Dat veel van diezelfde medicijnen, zonder vervolgonderzoek, ook aan kinderen worden gegeven, wist ik niet. Ik vind dat zorgelijk. Dat kan echt beter.

Met mijn rol bij Kiddy Goodpills help ik bewustwording te creëren, zodat we samen met artsen, ouders, kinderen en andere betrokkenen meer kinderonderzoeken mogelijk maken.

Nevenfuncties:

Projectcoördinator marketing en communicatie
Moeder van Nik (2007), Tara en Isis (2011)

Corine dHaansv3

Corine d'Haans

Bestuurder

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Daarom is het voor mij onbegrijpelijk dat er zo weinig onderzoek plaatsvindt naar de effecten en bijwerkingen van het gebruik van medicijnen onder kinderen. De kennis over medicijngebruik onder kinderen loopt daardoor enorm achter en dat is zorgelijk.

Gelukkig is er begin 2018 een Europees samenwerkingsverband opgestart die de infrastructuur van kinderonderzoeken wil verbeteren, oftewel ervoor zorgen dat kinderonderzoeken zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar daarnaast is er nog veel onderzoek nodig naar niet of te weinig geteste medicijnen. Ik wil daar graag met Kiddy Goodpills het verschil in maken.

Nevenfuncties:

Werkzaam als interim directeur en consultant
Moeder van Duco (1998) en Siebe (2002) 

Bestanden downloaden - Stichting Kiddy Goodpills

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

 

MEDISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR) adviseert Stichting Kiddy Goodpills over medisch wetenschappelijke zaken. De MWAR bestaat uit verschillende artsen en onderzoekers van universitair medische centra, met als uitgangspunt dat alle belangrijke kinderonderzoekscentra in Nederland vertegenwoordigd zijn.

 • PROF. DR. S.N. DE WILDT

  (Radboud UMC & Erasmus MC), hoogleraar klinische farmacologie & kinderarts-intensivist, directeur kinderformularium

 • PROF. DR. M. DE HOOG

  (Erasmus MC), kinderarts intensivist & hoofd IC kinderen, mede-oprichter kinderformularium

 • PROF. DR. D. TIBBOEL

  (Erasmus MC), Kinderarts-intensivist en director of research

 • DR. D.M.W.M. TE LOO

  (Radboud UMC), kinderarts farmacoloog oncoloog

 • DR. L.M. HANFF

  (Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie) ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog

 • DR. A. VAN ROYEN

  (UMC Utrecht/ WKZ), kinderreumatoloog / immunoloog

 • PROF. DR. HANS VAN GOUDOEVER

  Hoofd Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC, kinderarts

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling van Stiching Kiddy Goodpills bestaat uit een groep mensen die de stichting een warm hart toedraagt.

 • DHR. P. JEEKEL

 • JHR. M.C.E. RÖELL, MBA

 • DHR. N.R. ONKENHOUT

  CEO Nederlandse Loterij

 • DRS. R. DE BOECK

 • MEVR. E. BLOKKER - VERWER

VISIE

Kiddy Goodpills zet zich in voor verbetering van medicatie voor kinderen. Kinderen krijgen vaak dezelfde medicijnen als volwassen patiënten, waarbij alleen de dosering is aangepast aan hun lichaamsgewicht. Dit lijkt logisch, maar kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en reageren heel anders op medicijnen dan volwassenen. Ook zijn de ziektes van kinderen vaak anders dan die van volwassenen. Het is zelfs zo dat de helft van de geneesmiddelen die artsen voorschrijven aan kinderen, niet zijn getest op veiligheid of werkzaamheid bij kinderen. Omdat ongeschikte medicatie bij kinderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, vindt Stichting Kiddy Goodpills dat kindermedicijnen moeten worden onderzocht en afgestemd op kinderen. Dan zijn ze veilig..

MISSIE

100% veilige en effectieve medicijnen voor alle kinderen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF


Copyright 2019 | Kiddy Goodpills

Scroll To Top