WIE ZIJN WIJ?

Het bestuur van Kiddy Goodpills zet zich in om fondsen te werven waarmee het noodzakelijke geneesmiddelen onderzoek bij kinderen mogelijk gemaakt kan worden.

Valerie-Barth-1

Valerie Kranenburg – Barth

Oprichter & voorzitter

Ik vind het onbegrijpelijk dat vandaag de dag kinderen medicijnen krijgen waarvan we eigenlijk niet precies weten of deze veilig zijn of überhaupt werken. En de gedachte dat ik deze medicijnen op een dag misschien aan mijn kinderen moet geven, daar krijg ik pijn van in mijn buik. Dit zet mij dan namelijk voor een onmogelijke keuze: laat ik ze pijn lijden of geef ik ze een middel wat helpt, maar waarvan ik niet precies weet wat het doet? Of, in het allerergste geval, als het gaat om overleven, dan is er geen keus: dan is het letterlijk slikken of….

Het liefste steek ik mijn kop in het zand, leef vrolijk verder en hoop dat mijn kinderen, ik heb twee dochters een van bijna 3 en eentje van net 5, nooit ernstig ziek zullen worden. Maar stel dat dit wel zo is? Hoe vergeef ik het mezelf dan dat ik het wist, maar er niks aan heb gedaan?

Emeliet-van-Gool

Emeliet van Gool - van Putten

Oprichter & algemeen bestuurslid

Na jaren me ingezet te hebben voor de stichting Go4Children ben ik er achter gekomen dat het probleem kindermedicijnen niet alleen om kinderen met kanker gaat, maar om alle kinderen die medicijnen nodig hebben. Als (groot)moeder ben ik intens geschrokken toen ik me realiseerde wat er allemaal in het verleden bij mijn kinderen aan medicijnen naar binnen zijn gegaan en maak ik me nóg meer zorgen over mijn kleinkinderen. Het kan toch niet zo zijn dat, in deze tijden waar iedereen alles via internet van ons weet en er geen geheimen meer zijn, kinderen nog steeds medicijnen voor volwassenen krijgen toegediend. Het is al erg genoeg dat ze medicijnen moeten gebruiken. Kinderen zijn geen kleine volwassenen!

Ik hoop dat veel ouders zich gaan realiseren dat veel van de medicijnen die hun kind krijgt niet getest zijn op veiligheid en werkzaamheid. En zij zich samen met Stichting Kiddy Goodpills gaan inzetten om dit zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Help ons, kinderen hebben recht op juiste medicijnen.

Jaap-Arts

Jaap Arts

Penningmeester

Mijn motivatie is om Kiddy Goodpills te helpen om op een prudente wijze een solide, financiële basis te leggen om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Als manager in een regionaal ziekenhuis ben ik o.a verantwoordelijk geweest voor de ziekenhuis apotheek. Bij het implementeren van projecten als elektronisch voorschrijven door specialisten en medicatie bewaking ben ik mij zeer bewust geworden van het belang van juiste medicatie voor iedere individuele patiënt.

Het bevorderen van de beschikbaarheid van medicijnen in de juiste dosering voor kinderen stimuleert mij om mij hiervoor in te zetten.

Ilse Franckaert-vanEngelen

Ilse Franckaert - van Engelen

Secretaris

Nadat Valerie en Emeliet mij de noodzaak van Stichting Kiddy Goodpills hebben voorgelegd, was het voor mij al snel duidelijk dat ik hierin mee wilde denken en helpen. Mede door het feit dat ik in maart 2017 zelf ook moeder ben geworden, merk ik dat zieke kinderen mij nog meer aangrijpen dan vóór het moederschap. Ik zou er niet aan moeten denken, maar stel dat wij ooit in een situatie terecht komen waarbij mijn zoontje medicatie voorgeschreven krijgt, zou ik wel graag willen weten in hoeverre het medicijn getest is op werkzaamheid, veiligheid en toepasbaarheid bij kinderen. En vooral ook wat het uiteindelijk voor een kind inhoudt op de lange termijn: heeft het effect op zijn ontwikkeling en is het schadelijk voor zijn organen? Vragen die je je van te voren als ouder zijnde niet snel zult indenken.

Ik hoop met mijn rol binnen de stichting een verschil te kunnen maken in geneesmiddelen gebruik bij kinderen in de toekomst.

Corine dHaansv3

Corine d'Haans

Bestuurder

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Daarom is het voor mij onbegrijpelijk dat er zo weinig onderzoek plaatsvindt naar de effecten en bijwerkingen van het gebruik van medicijnen onder kinderen. De kennis over medicijngebruik onder kinderen loopt daardoor enorm achter en dat is zorgelijk.

Gelukkig is er begin 2018 een Europees samenwerkingsverband opgestart die de infrastructuur van kinderonderzoeken wil verbeteren, oftewel ervoor zorgen dat kinderonderzoeken zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar daarnaast is er nog veel onderzoek nodig naar niet of te weinig geteste medicijnen. Ik wil daar graag met Kiddy Goodpills het verschil in maken.

MEDISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

De Medische en Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR) adviseert Stichting Kiddy Goodpills over medisch wetenschappelijke zaken. De MWAR bestaat uit verschillende artsen en onderzoekers van universitair medische centra, met als uitgangspunt dat alle belangrijke kinderonderzoekscentra in Nederland vertegenwoordigd zijn.

 • PROF. DR. S.N. DE WILDT

  (Radboud UMC & Erasmus MC), hoogleraar klinische farmacologie & kinderarts-intensivist, directeur kinderformularium

 • PROF. DR. M. DE HOOG

  (Erasmus MC), kinderarts intensivist & hoofd IC kinderen, mede-oprichter kinderformularium

 • PROF. DR. D. TIBBOEL

  (Erasmus MC), Kinderarts-intensivist en director of research

 • DR. D.M.W.M. TE LOO

  (Radboud UMC), kinderarts farmacoloog oncoloog

 • DR. L.M. HANFF

  (Erasmus MC), ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog

 • DR. A. VAN ROYEN

  (UMC Utrecht/ WKZ), kinderreumatoloog / immunoloog

 • PROF. DR. HANS VAN GOUDOEVER

  Hoofd Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC, kinderarts

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling van Stiching Kiddy Goodpills bestaat uit een groep mensen die de stichting een warm hart toedraagt.

 • DHR. P. JEEKEL

 • JHR. M.C.E. RÖELL, MBA

 • DHR. N.R. ONKENHOUT

  CEO Nederlandse Loterij

 • DRS. R. DE BOECK

 • MEVR. E. BLOKKER - VERWER

DOELSTELLING

100% veilige, werkzame en toepasbare medicatie voor kinderen.

MISSIE

Er is meer aandacht en geld nodig om de kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen te vergroten (toepasbaar, werkzaam en veilig) en zo de zorg voor kinderen te verbeteren. Oftewel onze missie: maak kindermedicatie beter.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Copyright 2019 | Kiddy Goodpills