Kinderen slikken veel meer pillen

Tekst: Frederiek Weeda
Datum: 21 augustus 2010

Kinderen en tieners (tot 20 jaar) slikten vorig jaar meer medicijnen dan in 2008 en voorgaande jaren. Opvallend is het aantal recepten voor antipsychotica die artsen aan kinderen voorschreven: 149.000, dat is 14 procent meer dan in 2008. Apothekers verstrekten afgelopen jaar 20 procent meer maagzuurremmers aan kinderen (133.000 keer) en tien procent meer laxeermiddelen (373.000 keer).

Dit blijkt uit cijfers die zijn samengesteld op verzoek van deze krant door de Stichting Farmaceutische Kengetallen, waarbij alle apothekers zijn aangesloten.

Uit de inventarisatie blijkt dat het aantal kinderrecepten voor methylfenidaat – een middel tegen ADHD, zoals Ritalin – is gestegen van 506.000 naar 581.000. De stijging komt niet doordat de frequentie van inname van het medicijn is veranderd.De toename van het aantal kinderen dat een antipsychoticum slikt, is te verklaren door de kalmerende werking die het zou hebben op kinderen met autisme. Nadeel is dat patiënten er fors zwaarder van worden en er suikerziekte van kunnen krijgen.

De groei van het aantal voorgeschreven laxeermiddelen komt doordat artsen steeds vaker beginnen met laxeren als een kind verstopping heeft. Jaarlijks lijden zo’n 100.000 kinderen aan obstipatie, er bestaan zelfs zogenoemde poeppoli’s voor. Idee achter de behandeling is dat als poepen pijn doet, de obstipatie erger wordt.

Maagzuurremmers krijgen kinderen ter bescherming van de buikwand, omdat pijnstillers die kunnen aantasten.

Sommige artsen zijn bezorgd over het toenemende gebruik van medicatie door kinderen, ook al schrijven ze die medicijnen zelf voor. Hun zorg is dat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar bijwerkingen, dosering of zelfs maar de effectiviteit van geneesmiddelen bij kinderen. De wet verplicht niet tot dit onderzoek, omdat het onethisch zou zijn kinderen te gebruiken als proefpersoon. Dit soort onderzoek is wel wettelijk verplicht voor volwassenen.