Persbericht Approach Studie

Op 6 juni 2019 heeft Stichting Kiddy Goodpills een cheque t.w.v. € 150.000,- overhandigd aan Dr. Lilly Verhagen waarmee de Approach Studie van Dr. Verhagen en Dr. Gertjan Driessen (Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag) mede gefinancierd zal worden. Hieronder meer informatie over de Approach Studie. 

“We geven kinderen maandenlang antibiotica, maar we weten eigenlijk niet of dat werkt.”

Kiddy Goodpills maakt noodzakelijk onderzoek mogelijk naar het gebruik van antibiotica bij kinderen met terugkerende luchtweginfecties. 10% van alle kinderen in Nederland heeft last van terugkerende luchtweginfecties. Soms zo vaak dat zij lijden onder de gevolgen: ze groeien minder hard, ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten en kunnen uiteindelijk zelfs longschade oplopen.

Deze kinderen krijgen langdurig antibiotica voorgeschreven. Dit roept vragen op; werkt deze vorm van medicatie wel? En: wat zijn de effecten op lange termijn? Dr. Lilly Verhagen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht licht toe waarom het zo belangrijk is dat zij, samen met Dr. Gertjan Driessen van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en artsen van 5 andere ziekenhuizen in Nederland, van start kan met de Approach Studie die inzicht moet geven in de zin van die antibiotica.

Waarom is het belangrijk om nu dit onderzoek te doen?

“Kinderen die chronisch last hebben van terugkerende luchtweginfecties krijgen een lange tijd, vaak maandenlang, antibiotica. In de hoop dat daarmee die infecties worden onderdrukt en het chronische effect wordt teruggedrongen, zodat deze kinderen zich beter voelen en ze weer goed kunnen functioneren.”

“Maar we zijn ons er steeds meer van bewust dat antibiotica allerlei bijeffecten hebben die nadelig kunnen zijn. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer bekend over de lange termijneffecten, die wijzen in de richting van overgewicht en ouderdomsziektes. Daarnaast is er het probleem van antibioticaresistentie. De resistentie van verschillende bacteriën tegen bepaalde antibiotica neemt wereldwijd steeds meer toe. Dat betekent dat we er rekening mee moeten houden dat we in de toekomst voor sommige infectieziektes misschien geen behandelingen meer hebben. Gewoonweg omdat de ziekmakende bacteriën resistent zijn geworden. Daar kunnen we voor waken door voorzichtig te zijn met het toeschrijven van antibiotica.”

“Die vaststellingen rechtvaardigen de vraag of de huidige behandeling wel de juiste is. Lost deze de klacht op? En zo ja, is dat dan belangrijker dan de bijwerking ervan? Het ergste aan dit verhaal is dat er eigenlijk nooit goed onderzocht is of deze behandeling wel de klacht oplost. Er is nog nooit getest of deze antibiotica, die aan een grote groep kinderen met de indicatie terugkerende luchtweginfectie wordt voorgeschreven, wel zo’n goede behandeling is. Er is ooit mee begonnen, het leek te werken en het is gewoon voortgezet.”

Hoe wordt onderzoek ingericht?

“De onderzoeksvraag gaat terug naar de basis en richt zich op twee delen. Eén: werkt de medicatie? Nemen bij kinderen die langdurig antibiotica krijgen de infecties werkelijk af en functioneren ze ook beter? En twee: ontstaat er bij deze kinderen een vorm van resistentie, is er sprake van bijwerkingen en welke zijn dat?”

“Het gaat ons primair om de kinderen en hun klachten. Daarom gaan we klachten meten en de werkzaamheid van de medicatie bepalen. Daartoe vindt het onderzoek plaats onder twee testgroepen waarvan in een groep A de kinderen de gebruikelijke antibiotica krijgen toegediend en groep B een placebo. Zo gaan we zien of langdurig antibioticagebruik wel zinvol is in deze groep. Voor de veiligheid van de kinderen worden van álle kinderen dagelijks de klachten bijgehouden; indien zich een acute infectie voordoet, zijn huisartsen of kinderartsen vrij de studiemedicatie te staken om een korte antibioticakuur te geven. Misschien ontdekken we wel dat dat voldoende blijkt, en langdurig antibioticagebruik helemaal niet nodig is. ”

“Ook hebben we een app ontwikkeld waarmee de ouders eenvoudig via een soort dagboek de waarnemingen kunnen vastleggen; gedurende zes maanden houden zij in een overzicht van tien klachten bij welke klachten het kind die dag wel en niet heeft gehad. Het is daarbij noodzakelijk om met testgroepen te werken, omdat onderzoek naar de werkzaamheid en resistentie niet in een laboratoriumsituatie kan worden uitgevoerd. De reden daarvoor is dat het palet aan bacteriën die luchtweginfecties bij kinderen kunnen veroorzaken en resistent kunnen worden, heel erg breed is; het gaat niet om één bacterie maar om een samenspel van vele bacteriën.”

Welke verwachtingen heb je omtrent het resultaat?

“Het meest bevredigende resultaat zou zijn dat de antibiotica wel werkt en de resistentie meevalt, omdat bijvoorbeeld resistente bacteriën niet langdurig in het kind aanwezig blijven. Hoeveel en hoe lang er resistentie is gaan we zien in bijvoorbeeld de ontlasting monsters die alle deelnemende kinderen inleveren. Als de uitkomst is dat de antibiotica niet voldoende werkt, opent dat de deur naar verder onderzoek om tot een vorm van medicatie te komen die wel werkt en geen of minder bijeffecten heeft. Dat om te voorkomen dat kinderen nog langer onnodig antibiotica krijgen toegediend. Als de uitkomst is dat de antibiotica niet voldoende werkt, opent dat de deur naar verder onderzoek om tot een vorm van medicatie te komen die wel werkt en geen of minder bijeffecten heeft. Dat om te voorkomen dat kinderen nog langer onnodig antibiotica krijgen toegediend.”

Naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis nemen nog vijf andere ziekenhuizen in Nederland deel aan de Approach Studie: het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp/Haarlem, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, het Isala in Zwolle, het Amsterdam UMC (locatie VUMC) in Amsterdam en het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. De eerste onderzoeksresultaten worden over twee jaar verwacht.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Kiddy Goodpills. Deze stichting werft fondsen om noodzakelijk geneesmiddelenonderzoek bij kinderen mogelijk te maken. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen, de juiste, goed geteste medicatie krijgen. Met als beoogd resultaat: behandelingen worden effectiever en veiliger, en kinderen kunnen genezen zonder, of met minder, last van bijwerkingen. Kijk voor meer informatie over de Approach Studie of de stichting op www.kiddygoodpills.nl

—————————————————

Niet voor publicatie

Neem voor meer informatie over de Approach Studie, de initiatiefnemers of Kiddy Goodpills contact op met info@kiddygoodpills.nl