Persbericht: Kiddy Goodpills onderzoekt het effect van Ritalin op kinderhersenen

Voorgeschreven medicijnen vaak onvoldoende getest bij kinderen. 

Uit onderzoek* van Stichting Kiddy Goodpills blijkt dat de helft van de bijna 800 geneesmiddelen die artsen in Nederland voorschrijven aan kinderen niet goed zijn getest op veiligheid of werkzaamheid. Omdat de toepassing van niet-geteste medicijnen bij kinderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen, maakt Stichting Kiddy Goodpills onderzoek mogelijk naar betere en veiligere medicijnen voor kinderen. Op dit moment start een onderzoek naar het effect van langdurig gebruik van Ritalin op kinderhersenen.

Er is weinig bekend over de langetermijneffecten van Ritalin op de hersenen van kinderen en adolescenten. Onderzoek van professor Liesbeth Reneman, gefinancierd door Stichting Kiddy Goodpills, gaat daar verandering in brengen. Kinderen krijgen in veel gevallen dezelfde medicijnen voorgeschreven als volwassen patiënten, waarbij de dosering uitsluitend is aangepast aan hun lichaamsgewicht. Feit is echter dat kinderen vaak heel anders reageren op medicijnen dan volwassenen, onder meer omdat hun stofwisseling nog volop in ontwikkeling is. Meer onderzoek is dus hard nodig.

80.000 gebruikers van Ritalin per jaar

Voor kinderen met een aandachtstekortstoornis als ADHD of ADD wordt in de meeste gevallen methylfenidaat (MPH) voorgeschreven, een medicament dat bekend staat onder de naam Ritalin. Binnen de leeftijdsgroep van zes tot achttien jaar zijn er rond de 80.000 gebruikers van Ritalin. Dat komt neer op ongeveer een op de 34 kinderen in die leeftijdsgroep. Ondanks dit grote aantal kinderen dat Ritalin krijgt voorgeschreven, is er weinig bekend over de langetermijneffecten van Ritalin op de hersenen van kinderen en adolescenten.

Professor Liesbeth Reneman: “Onze algemene hypothese en verwachting is dat, omdat de hersenenontwikkeling tot in de vroege adolescentie doorgaat, de behandeling met MPH resulteert in langdurige veranderingen die afhankelijk zijn van de leeftijd. Deze veranderingen zullen dus wel zichtbaar zijn in de zich ontwikkelende hersenen van kinderen, maar niet in de uitgerijpte hersenen van volwassenen. Mogelijk ontstaat er zelfs een ‘normalisatie’ van de hersenstructuur en hersenfunctie bij kinderen. Dit kan betekenen dat deze veranderingen permanent zijn en kunnen leiden tot positieve gedragsveranderingen, zoals vermindering van ADHD-symptomen, ook na het stoppen met de medicatie. Het is ook mogelijk dat de veranderingen kunnen leiden tot negatieve bijwerkingen zoals meer angst en depressieve symptomen. Dit is wat we moeten onderzoeken.”

Valerie Kranenburg – Barth, oprichter en voorzitter van Kiddy Goodpills: “Naast de effecten van Ritalin onderzoeken we ook de langetermijneffecten van langdurig antibioticagebruik bij jonge kinderen met terugkerende luchtweginfecties. Ik vind het onbegrijpelijk dat anno 2022 kinderen nog steeds medicijnen krijgen waarvan we eigenlijk niet precies weten of deze veilig zijn of überhaupt werken. Met Kiddy Goodpills vragen we aandacht voor dit probleem en werven we fondsen voor structureel onderzoek naar de effecten van medicijnen op kinderen. Belangrijk onderzoek, waar veel geld voor nodig is.”

Medische Wetenschappelijke Adviesraad

Kiddy Goodpills werkt in het streven naar 100% veilige medicatie voor kinderen onder permanent toezicht van een Medisch-Wetenschappelijke Adviesraad aan het vergaren van kennis over de onbekende effecten van kindermedicatie. Het doel van de stichting is om de bekendheid van dit probleem te vergroten en om onderzoek te financieren. In juni 2019 heeft Kiddy Goodpills €150.000,- ter beschikking gesteld aan dr. Lilly Verhagen om haar APPROACH-studie te financieren die zich richt op het onderzoek naar langdurig antibiotica gebruik bij kinderen met luchtweginfecties. Voor een tweede onderzoek, naar de gevolgen van medicijngebruik door kinderen met ADHD, wordt op dit moment geld ingezameld.

* Uitgevoerd door adviesbureau ttopstart. Klik hier voor meer informatie over Stichting Kiddy Goodpills en download ook het rapport van ttopstart via deze pagina.

—————————————————

Niet voor publicatie

Neem voor meer informatie over de Ritalin Studie, de initiatiefnemers of Kiddy Goodpills contact op met info@kiddygoodpills.nl