Caroline Ammerlaan

Caroline Ammerlaan

Penningmeester

Slechts de helft van alle medicijnen is goed getest bij kinderen. Daardoor lopen kinderen een hoger risico op bijwerkingen; ze ondervinden juist de nadelige effecten van de medicijnen, zonder dat ze vol profijt hebben van de goede effecten. Voordat ik Kiddy Goodpills leerde kennen, had ik hier echt geen idee van. 

Het doel van de stichting is om de bekendheid van dit probleem te vergroten en om onderzoek te financieren. Er is nog genoeg werk te doen op dit gebied. Daar wil ik met mijn financiële achtergrond heel graag een bijdrage aan leveren. Als penningmeester zal onder andere ik zorgdragen voor het beheer van de financiën van de organisatie, het opstellen van een jaarbegroting, het verstrekken van periodieke financiële informatie aan het bestuur en de financiële verantwoording.

Nevenfuncties

CFO bij Talpa eCommerce/Emesa
Moeder van Noor (2020) en bonusmoeder van Maya (2008) en Rijk (2010)

Contact