Dorine Mulder

Dorine Mulder

Bestuurder

Beroepsmatig heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling en registratie van
medicijnen, waaronder medicijnen voor kinderen. Tegenwoordig is er een wettelijke verplichting als
onderdeel van de ontwikkeling van een medicijn, ook een ontwikkelplan voor kinderen op te stellen en uit te voeren. Maar dit geldt niet voor reeds lang bestaande medicijnen, of voor medicijnen zonder patent bescherming. Juist voor kinderen, die nog een heel leven voor zich hebben, is het belangrijk dat ze op de beste manier met een medicijn behandeld worden. Kinderen zijn geen kleine volwassenen, je kan niet een dosis uitrekenen op basis van gewicht. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan het ontwikkelen van veilige en effectieve medicijnen voor kinderen.

Nevenfuncties

Eigenaar Dorian Regulatory Affairs BV

Contact