Approach studie

Onderzoek langdurig antibioticagebruik

Er is nog nooit onderzocht of antibiotica werkt bij de behandeling van regelmatig terugkerende luchtweginfecties bij kinderen. Kiddy Goodpills financiert dit noodzakelijke onderzoek.

Naar bewezen veilige en effectieve antibiotica behandelingen voor kinderen met luchtweginfecties

Kiddy Goodpills steunt en financiert vanaf maart 2019 wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van langdurig antibioticagebruik (cotrimoxazol) bij terugkerende luchtweginfecties. Simpel gezegd: het onderzoek gaat antwoord geven op de vraag of langdurig gebruik van deze medicatie wel de beste weg naar genezing is voor kinderen. Er is nog nooit onderzocht of antibiotica werkt bij de behandeling van regelmatig terugkerende luchtweginfecties. Ondanks dat we niet weten of het geneesmiddel bij kinderen werkt, wordt het geneesmiddel dus wel vaak voor langere tijd door artsen voorgeschreven. Dat willen wij dus laten onderzoeken.

10% van alle kinderen heeft regelmatig last van luchtweginfecties

Het voor lange tijd gebruiken van antibiotica door kinderen kan mogelijk zorgen voor het ontwikkelen van ongevoeligheid van bacteriën voor antibiotica. Hoe meer antibiotica gebruikt wordt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Dit leidt vaak tot groeiachterstand of verminderde deelname op het kinderdagverblijf of school.

Twaalf deelnemende ziekenhuizen in Nederland

Dr. Lilly Verhagen (kinderarts, gespecialiseerd in Kinderinfectieziekten & immunologie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis) en Dr. Gertjan Driessen (kinderarts, gespecialiseerd in kinderinfectieziekten & immunologie werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis) zijn de hoofdonderzoekers en bedenkers van de zogeheten Approach studie. Doel van het onderzoek is om kinderartsen- en aanpalende specialisten in heel Nederland ’n op bewijs gebaseerde aanbeveling te geven voor deze antibiotica behandeling. Zij werken daarvoor samen met twaalf ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en een onderzoeksteam van vijf arts-onderzoekers, research-medewerkers en onderzoeksstudenten.

Dagelijks dagboek bijgehouden door ouders

Er doen 158 kinderen (tussen de 6 maanden en 10 jaar) aan het onderzoek mee. Die worden in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt een antibioticum, de andere groep een placebo (nep medicatie). Gedurende 6 maanden wordt door de ouders van deze kinderen via een app een dagelijks dagboek bijgehouden. Naast onderzoek naar de lange termijn effecten, wordt ook naar andere effecten, zoals resistentie ontwikkeling gekeken.

De COVID-19 pandemie heeft het inclusie percentage (aantal kinderen dat deelneemt aan onderzoek) helaas fors vertraagd. Ruim de helft van de kinderen is inmiddels onderzocht.De verwachting is dat de studie begin 2024 wordt afgerond.

Laatste funding nog nodig

Voor het laatste jaar en de afronding van het onderzoek hebben we in totaal nog € 10.000 nodig, €210.000 is reeds door ons gefinancierd. Meer weten over dit onderzoek: kijk op de website van het onderzoeksteam: Approach studie

Dr. Lilly Verhagen over het onderzoek:

Infectieziekten, en met name luchtweginfecties, zijn wereldwijd één van de grootste gezondheidszorgproblemen bij kinderen. Hoewel luchtweginfecties alle kinderen kunnen treffen, is het risico op (ernstige gevolgen van) luchtweginfecties groter in specifieke groepen, bijvoorbeeld kinderen met aangeboren of verworven afweerproblemen. Naast mijn werkzaamheden als kinderarts verricht ik daarom onderzoek naar luchtweginfecties in deze risicogroepen. Het is van groot belang voor de kindergeneeskunde dat Kiddy Goodpills mij en mijn onderzoeksteam daarin steunt”.

Help mee aan dit onderzoek

Voor dit onderzoek hebben we in totaal € 210.000 opgehaald en we zoeken nog funding voor de laatste € 10.000. Wil je hier je steentje aan bijdragen? Dat kan door te doneren via onderstaande button.

Steun Kiddy Goodpills

Help ons met onderzoek naar medicijnen voor kinderen.