Langdurig antibioticagebruik

Langdurig antiobioticagebruik

Samen met onze Medische Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR) hebben we in oktober 2018 ons eerste onderzoek geselecteerd: de Approach Studie. Hieronder meer informatie over dit onderzoek.

Langdurig antiobioticagebruik : onderzoek naar de effecten van langdurig antibioticagebruik bij jonge kinderen met terugkerende luchtweginfecties

10% van alle kinderen in Nederland kampt zo vaak met luchtweginfecties dat dit een belemmering vormt voor hun ontwikkeling. Deze kinderen krijgen vaak langdurig antibiotica voorgeschreven. Steeds meer wordt duidelijk dat het gebruik van antibiotica op de lange termijn nadelige effecten met zich meebrengt.

Lilly Verhagen (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht) en Gertjan Driessen (Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag) vinden het daarom hoog tijd voor onderzoek naar de zin van langdurig gebruik van antibiotica bij terugkerende luchtweginfecties bij jonge kinderen; is dit wel de beste remedie? Deze studie, de Approach Studie genaamd, is het eerste onderzoek dat door Kiddy Goodpills wordt gefund.

Onderzoek onder twee groepen

De Approach Studie richt zich op de vraag of het gebruik van langdurige onderhoudsantibiotica zorgt voor minder luchtweginfecties bij kinderen die hier bovengemiddeld vaak last van hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een groep van 158 kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar met regelmatige luchtweginfecties en deze wordt in tweeën gedeeld: Groep 1 krijgt een antibioticum toegediend en Groep 2 een placebo (nepmedicatie).

Dagelijks dagboek

Gedurende 3 maanden krijgen de kinderen de antibiotica of nepmedicijn. Gedurende 6 maanden wordt door de ouders van deze kinderen via een app een dagelijks dagboek bijgehouden. Naast onderzoek naar het effect van langdurig gebruik van antibiotica op de klachten die gepaard gaan met luchtweginfecties, wordt ook naar andere effecten, zoals resistentie ontwikkeling, gekeken.

Risico van resistentie

Een belangrijk nadeel van antibiotica is namelijk resistentie; bacteriën kunnen er ongevoelig voor worden. Hoe meer antibiotica wordt gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Het langdurig gebruik van onderhoudsantibiotica kan dus veel kans op de ontwikkeling van resistentie geven, hoe groot deze kans precies is en waar resistentie in het lichaam optreedt zullen de onderzoekers gaan bekijken.

Wil je dit onderzoek naar iemand toesturen? Download hier het factsheet van het onderzoek in PDF: Factsheet_onderzoek_resistentie_luchtweginfecties_KiddyGoodpills

Naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis nemen nog vijf andere ziekenhuizen in Nederland deel aan de Approach Studie: het Spaarne Gasthuis (Hoofddorp/Haarlem), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Isala (Zwolle), AmsterdmUMC (locatie VUMC Amsterdam) en het Reinier de Graaf Ziekenhuis (Delft). De eerste onderzoeksresultaten worden over twee jaar verwacht.

Wat kun jij doen?

Voor dit 2-jaar durend onderzoek hebben we in totaal € 150.000 nodig. Wil je hier je steentje aan bijdragen? Dat kan door te doneren via onderstaande button. Financiële steun is altijd welkom! Maar ook op andere gebieden, denk aan het beschikbaar stellen van media of het organiseren van fondsenwervende events om meer aandacht voor Kiddy Goodpills te krijgen, wordt hulp zeer gewaardeerd. Neem daarvoor contact met ons op via info@kiddygoodpills.nl

Steun Kiddy Goodpills

Help ons met onderzoek naar medicijnen voor kinderen.